Nyhedsartikler til aviser og fagblade

Med nyhedsartikler og reportager kan du fortælle en historie gennem din avis eller dit fagblad. En historie, der rammer målgruppen og gør dem klogere eller hjælper dem med en udfordring, de har.

Og det er, uanset om det er til en avis med et publicistisk mål eller til et fagblad med et kommercielt fokus. Begge dele handler om at skabe en fortælling, der er relevant for modtagerne.

Og hvorfor så al den snak om historier og fortællinger? Fordi undersøgelser viser, at vi simpelthen husker en tekst bedre gennem dem. Så giv modtageren en oplevelse, der får ham eller hende til at huske dig.

Nyhedsartikler til aviser og fagblade - Bellus Kommunikation

Tekster til aviser og fagblade kan eksempelvis være:

 • Nyhedsartikler
 • Baggrundsartikler
 • Reportager
 • Features (reportage og baggrund)
 • Portrætter
 • Interviews
 • Klummer
 • Debatindlæg
 • Referater
 • Notitser (helt korte nyheder)
 • Pressemeddelelser

Med uddannelse og erfaring som journalist kan jeg skrive nyhedsartikler, reportager, klummer og andre tekster til din avis eller dit fagblad. I min tid på Horsens Folkeblad skrev jeg om et hav af emner inden for forskellige af de ovenstående genrer.

I min tid som journalist på Horsens Folkeblad skrev jeg om stort om småt. Og nogle gange var der også ministerbesøg på den lokale skole. Foto: Morten Pape

Når jeg skriver mine tekster, har jeg derfor en solid bund med mit journalistiske håndværk. Det handler om hurtigt og præcist at få styr på emnet gennem research. Om at få lavet de interviews, der skal bruges til at belyse emnet. Om at få det hele samlet, og til sidst at få udvalgt det vigtigste, så det kan blive formidlet præcist, relevant og inspirerende for målgruppen.

Vi laver den aftale, der passer dig bedst

Jeg tager gerne en uforpligtende snak med dig om dine muligheder. Ud fra vores snak kommer jeg med et tilbud på opgaven. Det kan både være et tilbud på enkelte tekster, et større eller mindre projekt, eller en løbende aftale med eksempelvis flere tekster om måneden.

Som udgangspunkt er min timepris 800 kr. + moms. Men prisen afhænger af, om du skal bruge enkelte tekster, eller om du ønsker et mere fast samarbejde.

Jeg ser frem til at høre fra dig!


FAQ – Nyhedsartikler, fagartikler, klummer og pressemeddelelser  

Hvad er definitionen af en nyhedsartikel?

En nyhedsartikel kan være flere ting, men det er ofte en historie om aktuelle begivenheder, der ved relevant for en given målgruppe.

De kan handle om hændelser eller en situation, der sker pludseligt. Det er det, vi typisk forbinder med breaking-nyheder. Det kan også være mere hverdagsagtige begivenheder som et møde eller arrangement. Det er korterevarende nyheder.

Man kan også tale om tendensnyheder, hvor der sker en langsom forandring. Det kan være, at kun en ud af fire virksomhedsejere er kvinder, eller at unge bruger mere tid foran computeren. Det vil typisk være godt stof til temaaviser eller fagblade.   

Hvad er en fagartikel?

Modsat en nyhedsartikel, har en fagartikel ofte fagfæller eller faginteresserede som målgruppe. Der er altså tale om, at man ønsker at ramme en større eller mindre gruppe, som man forventer ved noget om emnet i forvejen. Det kan være et fagblad, hvor læger skriver til læger, eller skolelærere til skolelærere.

En fagartikel er ofte længere og mere faglig end en nyhedsartikel, og der vil også være mere intern jargon. Det er derfor vigtigt, at man, som tekstforfatter til denne slags artikler, sørger for at sætte sig ind i faget og dets termer, så man rammer målgruppen med afstemt kommunikation.

Men uanset om man skriver nyhedsartikler eller en fagartikler, så handler det om at finde den gode historie, der kan engagere læseren.   

Hvad er en klumme?

 En klumme indeholder forfatterens mening om et emne, som hun eller han argumenterer for. Den er ofte skrevet i et underholdende sprog og må gerne være overraskende eller provokere.

I samme genre er debatindlægget eller kommentarer, hvor man dog holder sig til at være mere formel i tonen. Men det kommer selvfølgelig alt sammen an på, hvor teksten skal bruges, og hvem modtageren er.

I et fagblad kan en klumme eller debatindlæg skrives af avisens skribenter selv eller af interessante personer inden for feltet. Virksomheder kan også skrive et debatindlæg, som de kan sende til en avis. Her kan de skrive om et emne, som de har en kommentar til.  

Hvad er en pressemeddelelse?

En pressemeddelelse kan beskrives som en kort artikel eller en meddelelse, som en virksomhed eller en organisation sender ud til pressen, f.eks. aviser, radio eller tv.

Med pressemeddelelsen ønsker de at gøre opmærksom på en nyhed, begivenhed eller noget tredje omkring virksomheden, som de gerne vil have, at avisen omtaler. Det er dog helt og holdent journalisterne på avisen, der vælger, om der er en relevant historie i pressemeddelelsen.

Aviserne modtager et hav af pressemeddelelser hver dag, så hvis man vil forsøge at komme igennem her, så kræver det en del arbejde.

Hvad er nyhedstrekanten?

Mange journalistiske nyheder er skrevet på baggrund af nyhedstrekanten. Det er en fortællemodel, hvor man strukturerer historien på følgende måde:

 • Indledning, hvor det væsentligste omkring nyheden præsenteres
 • Uddybning, hvor man forklarer og uddyber indledningen
 • Baggrund, hvis der er mere, der er nødvendigt at fortælle
 • Sekundært stof, hvis der overhovedet er noget

Det handler altså om, at man fortæller det vigtigste først, og så kommer alt det andet, der er mindre vigtigt, bagefter.

Der findes også andre fortællemodeller, som journalister anvender. Det kan være Berettermodellen, Wall Street Journal Guiden, Den tredje fortællemåde, Timeglasmodellen og Hey! You! See! So!.

Hvad er de fem nyhedskriterier?

Når en journalist skal vurdere, om en idé er en god nyhed, sker det ud fra nogle nyhedskriterier. De fem klassiske nyhedskriterier lyder sådan her:

 • Væsentlighed: Historien skal være af stor betydning for samfundet.
 • Aktualitet: Noget, der er nyt, og som optager modtagerne. 
 • Identifikation: At der er mennesker med, samt at modtageren oplever nærhed og relevans.
 • Sensation: At det er uventet eller usædvanligt.
 • Konflikt: At der er en strid mellem mennesker eller interesser.

De fem nyhedskriterier har været til stor diskussion, bl.a. fordi flere mener, at de fremmer negative historier. Derfor kommer der løbende bud på nye nyhedskriterier, der bl.a. bygger på, at nyhederne skal inddrage modtagerne og være med til at forklare sammenhænge i en forvirrende og fragmenteret verden.  

Hvordan skriver man en nyhedsartikel?

En nyhedsartikel kan skrives efter nyhedstrekanten eller en af de øvrige modeller ovenfor. Den er typisk bygget op af en rubrik øverst, der i journalisttermer skal ”ægge, vække og dække”. Herunder er der ofte en underrubrik, der kort fortæller, hvad artiklen handler om.

Herefter begynder brødteksten, der deles op i mindre afsnit med mellemrubrikker som ”underoverskrifter”. Der vil ofte også være citater med fra relevante kilder. Hvor det er relevant, kan der også tilføjes nogle ”scener” eller nogle reportageelementer, hvor man fortæller nyheden i billeder.

Billedtekster er også vigtige at have fokus på, fordi mange læser dem, selvom de blot skimmer resten af artiklen. Jeg er også selv stor fan af at have faktabokse med, hvor læseren kan få ekstra viden om emnet.

Hvorfor få en freelancejournalist til at skrive nyhedsartikler til din avis eller fagblad?’

Fordelen ved at få en freelancejournalist til at skrive nyhedsartiklerne er, at du kan hive personen ind, når du har behov for det. Skal du eksempelvis lave et temahæfte, kan det være relevant at få ekstra ressourcer ind i bestemte perioder.

Mange freelancejournalister har også et specielt stofområde, de er ekstra godt inde i. Er emnet svært at sætte sig ind i, kan det derfor være en stor fordel at vælge en freelancejournalist, der kender emnet i forvejen.

Det kan også være, at din virksomhed har et fagblad, der kun udkommer få gange om året. Her vil det også være en fordel at bruge freelancere, så du kan hive mandskab ind, når du har behov for det.

Skal jeg hjælpe dig med at skrive nyhedsartikler?

Har du brug for hjælp med at skrive nyhedsartikler eller andre tekster til aviser og fagblade, så står jeg klar.

Du kan kontakte mig ved at klikke på knappen herunder eller ved at udfylde formularen.

Jeg glæder mig til at høre fra dig!